T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat

Teşvik Kanunları
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Turizm Tesisleri ile İlgili Mevzuat
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 nolu tebliğ

Seyahat Acentaları ile İlgili Mevzuat
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Deniz Turizmi ile İlgili Mevzuat
Deniz Turizmi Yönetmeliği
Deniz Turizmi Uygulama Tebliği

Arazi Tahsisi ile İlgili Mevzuat
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar


Diğer Mevzuat
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile ilgili DiğerMevzuat
Bakanlıkla İlgili Diğer Mevzuat
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Not: Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.