T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üstyapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Görevleri 
 
= "Türkiye genelindeki Bakanlığımız hizmet binalarının yapım veya tadilat projelerini, Başkanlığın yatırım bütçesinde yer alan projeleri, Teknik Yardım Şube Müdürlüğü’nden gelen proje taleplerini,"
 
  - yapmak veya yaptırmak,
  - keşif ve metrajlarını hazırlamak ve/veya incelemek, onaylamak,
  - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerini yapmak veya yaptırmak ve gerektiğinde yapı denenetim hizmetlerini yürütmek,  kabul işlemlerini gerçekleştirmek,
 
= Hizmet binalarının yapım, bakım-onarım, tadilat ve deprem tahkikine ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek,
 
= Yıllık yatırım programını oluşturmak.
 
Faaliyetler