T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

Görev ve Sorumlulukları:

- Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile, bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili keşif, ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak,
- 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların; yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,
- Kültür Merkezlerinde milli kültürün tanıtılması çerçevesinde, toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikir faaliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,
- İl ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek,
- Bakanlık makamınca verilecek benzer görevleri yapmak.

Şube Müdürlükleri

- Etüd Proje Şube Müdürlüğü
- İşletme Şube Müdürlüğü
- Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğü
- İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
- Yapım Şube Müdürlüğü

Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı

- İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü
- Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü
- Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü


Kültür Merkezleri ile ilgili bilgiler