T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Tesisleri

 
 

*Liste 02.09.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Listede 02.09.2018 tarihi itibariyle Yeşil Yıldızlı Tesisler belirtilmiştir.
** Veriler; Bakanlığımız TURİZM İSTATİSTİKLERİ SİSTEMİnden temin edilmektedir.

 
 
TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 
* Lütfen telefonla bilgi almadan önce aşağıdaki kılavuzu okuyunuz. Tüm başvurular için ayrıntılı bilgi ve örnek tanıtım raporları kılavuzda yer almaktadır.
 
 
* Lütfen başvuru yaparken sadece gerekli evrakı dosya muhteviyatında bulundurunuz. İlgili yönetmelik ve bağlı tebliğ'de belirtilen evrak dışında herhangi bir belge dosyaya eklemeyiniz.
 
 
BAŞVURU BİLGİLERİ 
 
- 2018 Yılı Turistik Tesislerin Belge ve Plaket harçları.(Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)
 
MEVZUAT
Başvuru adresi
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
Kat 6-7
Tel : 0.312.213 96 79
Fax: 0.312.213 89 09