T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Program İzleme Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları:

 

Başkanlığın yıllık yatırım programı ve bütçe önerilerini hazırlamak, izlemek ve idari işlemlerini yürütmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

Yatırım Programı Nasıl Hazırlanır?

Kalkınma Bakanlığı’nın Yatırım Programı Hazırlama Esasları doğrultusunda; Başkanlığımızca yürütülen alt ve üstyapı inşaatlarının, turizm sektörünün önem ve öncelikleri doğrultusunda önerilen işlerin programa alınması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, proje gerekçelerinin hazırlanması ve Kalkınma Bakanlığı’nın istediği diğer formların istenilen ölçüde hazırlanarak takip edilmesi sağlanmaktadır.

Bütçe Nasıl Hazırlanmaktadır?

Maliye Bakanlığının bütçe hazırlama esasları çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze ait (Turizm Sektörü) yatırım bütçesinin (Sermaye Transferi, Yurtiçi Sermaye Transferi, Cari transfer, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler) Kalkınma Bakanlığı’nın Yatırım Programı Hazırlama Esasları çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde gerekçe ve bütçe fişleri hazırlanmaktadır.

Bütçe Ödenekleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Yürürlüğe giren Bütçe Kanunu ile Yatırım Programı çerçevesinde belirtilen işlere ait makamın talimatları doğrultusunda gönderilecek ödenekler listesinin hazırlanarak, Genel Müdürlüğümüz adına makam olurlarının alınarak ilgili kurumlara aktarma işlemlerinin yürütülmesi için Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına bildirilir.

Mahalli idarelerinden (belediye, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri)  ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarından turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin,  Bakanlığımız 2015/4 Genelgesi kapsamında gelen ve dosyası tamam olan taleplerine makamın talimatları doğrultusunda mali yardım yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda yapılan yardımlar :